Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1994 - 1999 till 2000 års baspriser, milj kr.

2a. Output value in the agricultural sector 1994 - 1999 at constant (2000) basic prices, million SEK.

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

5 527

6 199

7 386

7 730

6 338

6 099

- vete

1 611

1 925

2 406

2 557

2 382

1 933

- råg

213

259

200

174

180

146

- korn

2 113

2 362

2 679

2 710

1 998

2 339

- havre

1 465

1 369

1 724

1 885

1 443

1 494

- annan spannmål

124

282

376

404

335

188

Industrigrödor

1 630

1 768

1 687

1 759

1 627

1 899

- oljeväxter

483

565

407

387

360

613

- proteingrödor

40

74

145

243

185

169

- sockerbetor

1 100

1 123

1 129

1 120

1 073

1 108

- andra industrigrödor

6

6

6

10

10

8

Foderväxter

4 749

5 145

5 552

5 492

4 935

5 233

Köks- och plantskoleväxter

2 447

2 491

2 291

2 377

2 711

2 823

- färska grönsaker

1 096

1 132

1 042

1 125

1 429

1 197

- blommor och växter

1 351

1 359

1 249

1 252

1 282

1 626

Potatis

1 127

1 205

1 317

1 303

1 250

1 203

Frukt och bär

253

257

271

276

250

384

Andra växter och vegetabiliska produker

32

37

31

34

25

41

Vegetabilieproduktion

15 765

17 102

18 535

18 971

17 137

17 681

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 368

9 288

9 288

9 573

9 473

9 346

- nötkreatur

3 615

3 498

3 555

3 644

3 815

3 697

- svin

3 910

4 009

3 924

4 117

3 847

3 760

- hästar

576

543

570

564

580

562

- får och getter

128

108

112

99

112

135

- fjäderfä

659

702

722

760

756

823

- andra djur

481

427

405

390

363

368

Animaliska produkter

11 448

11 250

11 255

11 293

11 270

11 302

- mjölk

10 228

9 944

9 959

10 032

10 029

10 018

- ägg

783

800

834

813

841

828

- andra animaliska produkter

437

506

462

448

400

456

Animalieproduktion

20 817

20 538

20 543

20 867

20 743

20 648

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

36 582

37 640

39 078

39 838

37 880

38 328

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

699

736

762

815

862

915

Jordbrukets produktion

37 281

38 375

39 840

40 653

38 742

39 244

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

984

1 041

1 086

1 177

1 311

1 421

Jordbrukssektorns produktion

38 264

39 416

40 926

41 830

40 053

40 665