Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2000 - 2005 till 2000 års baspriser, milj kr.

2b. Output value in the agricultural sector 2000 - 2005 at constant (2000) basic prices, million SEK.

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 105

6 766

6 972

7 252

7 376

7 151

- vete

2 921

2 859

2 556

2 970

3 065

2 979

- råg

225

219

159

153

176

160

- korn

2 093

2 109

2 337

2 137

2 342

2 281

- havre

1 639

1 363

1 707

1 730

1 447

1 379

- annan spannmål

225

215

212

261

345

350

Industrigrödor

1 592

1 505

1 693

1 605

1 795

1 720

- oljeväxter

362

283

430

360

623

547

- proteingrödor

146

165

185

177

200

151

- sockerbetor

1 076

1 055

1 070

1 060

964

1 014

- andra industrigrödor

7

3

8

7

8

8

Foderväxter

5 215

5 324

5 042

4 845

4 839

4 932

Köks- och plantskoleväxter

2 819

2 778

2 851

2 679

2 570

2 640

- färska grönsaker

1 219

1 186

1 331

1 282

1 321

1 491

- blommor och växter

1 600

1 591

1 520

1 397

1 249

1 149

Potatis

1 183

1 239

1 228

1 166

1 191

1 206

Frukt och bär

336

362

264

363

396

460

Andra växter och vegetabiliska produker

37

53

56

49

43

43

Vegetabilieproduktion

18 288

18 028

18 107

17 959

18 210

18 152

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 203

9 565

9 500

9 605

9 926

9 544

- nötkreatur

3 909

4 116

3 933

3 960

4 178

4 010

- svin

3 335

3 451

3 516

3 605

3 749

3 479

- hästar

547

552

529

508

491

471

- får och getter

150

141

141

152

144

169

- fjäderfä

868

914

958

928

882

923

- andra djur

394

392

422

451

482

492

Animaliska produkter

11 229

11 389

11 171

11 125

11 411

11 189

- mjölk

10 011

10 040

9 844

9 846

10 005

9 789

- ägg

808

885

848

839

937

914

- andra animaliska produkter

411

463

480

441

468

487

Animalieproduktion

20 432

20 954

20 671

20 730

21 336

20 734

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

38 719

38 982

38 778

38 690

39 546

38 886

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

938

945

1 628

1 674

1 879

1 898

Jordbrukets produktion

39 657

39 927

40 406

40 364

41 425

40 784

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 463

1 614

2 260

2 059

2 239

2 249

Jordbrukssektorns produktion

41 120

41 541

42 666

42 423

43 664

43 033