Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1994 - 1999 till baspriser, milj kr.

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 1994 - 1999 at basic prices, million SEK.

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 614

1 641

1 541

1 436

1 513

1 696

Energi

2 518

2 659

2 786

2 956

2 980

2 965

- elektricitet

917

962

1 006

1 050

1 002

959

- andra bränslen och drivmedel

1 601

1 698

1 780

1 905

1 978

2 006

Handelsgödsel

1 814

1 894

1 990

2 083

2 025

1 822

Växtskyddsmedel

667

656

648

643

836

842

Veterinärkostnader

220

220

220

220

256

256

Djurfoder

9 481

10 122

10 342

10 018

9 793

9 550

- köpt från andra jordbruksföretag

1 242

1 253

1 284

1 169

1 367

1 266

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 993

5 179

5 421

5 516

5 292

4 947

- producerat och konsumerat inom företaget

3 247

3 690

3 638

3 333

3 134

3 337

Underhåll av maskiner och utrustning

2 386

2 414

2 413

2 435

2 328

2 517

Underhåll av byggnader

781

699

616

537

529

621

Jordbrukstjänster

561

624

687

749

812

875

Andra varor och tjänster

4 583

4 887

5 164

5 367

5 480

5 774

Total insatsförbrukning

25 111

26 190

26 893

26 968

26 964

27 339