Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2000 - 2005 till baspriser, milj kr.

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2000 - 2005 at basic prices, million SEK.

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 628

1 654

1 641

1 680

1 560

1 560

Energi

3 253

3 457

3 119

3 282

3 361

3 384

- elektricitet

947

920

1 010

1 160

1 140

1 117

- andra bränslen och drivmedel

2 306

2 537

2 109

2 122

2 221

2 267

Handelsgödsel

1 856

2 094

2 328

2 446

2 234

2 256

Växtskyddsmedel

865

819

643

646

699

692

Veterinärkostnader

237

299

312

310

320

323

Djurfoder

9 785

10 090

8 486

7 718

8 065

8 288

- köpt från andra jordbruksföretag

1 373

1 241

1 042

900

810

1 079

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 990

5 485

4 604

4 371

4 469

4 147

- producerat och konsumerat inom företaget

3 421

3 364

2 840

2 448

2 786

3 063

Underhåll av maskiner och utrustning

2 461

2 688

2 373

2 353

2 321

2 302

Underhåll av byggnader

563

781

738

758

740

748

Jordbrukstjänster

938

999

1775

1875

2148

2169

Andra varor och tjänster

5 925

6 270

7 140

7 109

7 656

7 144

Total insatsförbrukning

27 858

29 534

28 906

28 543

29 472

29 232