Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1994 - 1999 till 2000 års baspriser, milj kr.

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 1994 - 1999 at constant (2000) basic prices, million SEK.

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 458

1 581

1 371

1 445

1 570

1 486

Energi

4 211

4 061

3 367

3 430

3 697

3 600

- elektricitet

1 042

1 014

962

951

905

907

- andra bränslen och drivmedel

3 169

3 047

2 405

2 479

2 792

2 693

Handelsgödsel

2 188

1 780

1 839

2 013

1 964

1 886

Växtskyddsmedel

589

547

528

522

711

804

Veterinärkostnader

264

244

228

227

258

258

Djurfoder

8 829

9 638

10 070

9 671

9 579

9 514

- köpt från andra jordbruksföretag

1 147

1 183

1 198

1 064

1 333

1 301

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 612

4 891

5 059

5 019

5 161

5 082

- producerat och konsumerat inom företaget

3 071

3 563

3 813

3 589

3 086

3 131

Underhåll av maskiner och utrustning

3 065

2 958

2 717

2 680

2 505

2 603

Underhåll av byggnader

883

745

656

564

549

640

Jordbrukstjänster

699

736

762

815

862

915

Andra varor och tjänster

5 443

5 584

5 696

5 762

5 730

5 916

Total insatsförbrukning

27 870

28 126

27 488

27 377

27 686

27 901