Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2000 - 2005 till 2000 års baspriser, milj kr.

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2000 - 2005 at constant (2000) basic prices, million SEK.

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 628

1 607

1 583

1 569

1 430

1 486

Energi

3 253

3 244

2 922

2 895

2 811

2 487

- elektricitet

947

836

860

794

779

776

- andra bränslen och drivmedel

2 306

2 408

2 062

2 101

2 032

1 711

Handelsgödsel

1 856

1 761

2 079

2 101

1 796

1 745

Växtskyddsmedel

865

813

640

642

688

687

Veterinärkostnader

237

285

286

274

275

274

Djurfoder

9 785

9 468

8 112

7 532

7 629

8 187

- köpt från andra jordbruksföretag

1 373

1 148

947

849

734

1 044

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 990

5 077

4 184

4 125

4 051

4 011

- producerat och konsumerat inom företaget

3 421

3 244

2 981

2 558

2 845

3 132

Underhåll av maskiner och utrustning

2 461

2 597

2 136

1 984

1 871

1 781

Underhåll av byggnader

563

764

704

707

674

659

Jordbrukstjänster

938

945

1628

1674

1879

1898

Andra varor och tjänster

5 925

6 251

6 936

6 730

7 078

6 606

Total insatsförbrukning

27 858

28 066

27 371

26 474

26 517

26 176