Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1994 - 1999, milj kr.

5a. Economic result in the agricultural sector 1994 - 1999, million SEK.

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

15 201

17 883

18 079

18 100

18 409

17 244

Värdet av animalieproduktion

23 187

21 840

21 306

21 556

20 705

20 019

Intäkter från jordbrukstjänster

561

624

687

749

812

875

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

855

956

1 058

1 159

1 260

1 362

Totalt produktionsvärde

39 803

41 303

41 129

41 565

41 187

39 501

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

25 111

26 190

26 893

26 968

26 964

27 339

Förädlingsvärde brutto till baspris

14 692

15 113

14 236

14 597

14 222

12 161

- Kapitalförslitning

5 733

5 957

5 820

5 800

5 794

5 844

Förädlingsvärde netto till baspris

8 959

9 156

8 416

8 798

8 428

6 317

+ Övriga produktionssubventioner

781

2 735

2 884

2 957

3 254

3 502

Faktorinkomst

9 741

11 891

11 300

11 754

11 682

9 819

- Löner och kollektiva avgifter

2 067

1 975

1 883

1 792

2 135

1 790

Driftsöverskott netto

7 674

9 916

9 417

9 963

9 547

8 029

- Arrende- och hyreskostnader

998

1 038

1 095

1 163

1 204

1 233

- Nettoräntekostnader

2 784

2 765

2 429

1 931

2 610

2 335

Företagsinkomst

3 892

6 113

5 893

6 868

5 733

4 461