Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader inom jordbrukssektorn 2005 samt prognos för utvecklingen 2005-2006, index 2005=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs 2005 and a first estimate for 2006, index 2005=100

Kod

EAA

Värde
2005

Volym-
index

Pris-

index

Värde-

index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

4 227

68,7

119,1

81,7

02

Industrigrödor

1 552

120,0

84,5

101,4

03

Foderväxter

4 757

94,3

104,0

98,1

04

Köks- och plantskoleväxter

2 683

91,6

111,0

101,6

05

Potatis

1 144

78,2

142,6

111,5

06

Frukt och bär

436

101,3

98,7

100,0

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

41

100,0

100,0

100,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

14 840

88,2

108,3

95,6

11

Djur

9 126

94,3

106,2

100,1

12

Animaliska produkter

10 913

98,6

101,3

99,8

13

Animalieproduktion (11+12)

20 039

96,6

103,5

100,0

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

34 879

93,0

105,4

98,1

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 169

96,5

102,6

99,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

37 048

93,2

105,3

98,1

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 395

101,9

99,1

101,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

39 443

93,8

104,9

98,3

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

29 233

95,1

101,8

96,8

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

10 210

90,0

114,2

102,8

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

7 102

98,6

103,9

102,5

22

Förädlingsvärde netto till baspris ((20-21)

3 108

70,2

147,4

103,5

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

3 066

.

.

101,0

25

Övriga produktionssubventioner

8 357

.

.

100,9

26

Faktorinkomst (22+25)

11 465

.

.

101,6

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

8 399

.

.

102,0

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 045

.

.

102,0

29

Räntekostnader

2 605

.

.

101,5

30

Ränteintäkter

510

.

.

101,4

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

4 259

.

.

101,8

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

75,9

.

.

98,7

 

Prisförändring BNP

.

.

101,7

.

 

 

 

 

 

 


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23-40