Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader inom jordbrukssektorn 2005 samt preliminär utveckling för 2005-2006, index 2005=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs 2005
and a second estimate for 2006, index 2005=100

Kod

EAA

Värde
2005

Volym-
index

Pris-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

4 227

73,3

124,1

90,9

02

Industrigrödor

1 522

124,7

84,5

105,4

03

Foderväxter

4 757

94,3

104,0

98,0

04

Köks- och plantskoleväxter

2 683

101,1

109,9

111,0

05

Potatis

1 102

85,2

144,0

122,7

06

Frukt och bär

436

105,4

94,9

100,0

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

41

110,1

90,8

100,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

14 840

92,4

109,4

101,1

11

Djur

9 126

96,6

105,3

101,7

12

Animaliska produkter

10 913

97,2

101,7

98,9

13

Animalieproduktion (11+12)

20 039

96,9

103,4

100,2

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

34 879

95,0

105,9

100,6

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 169

99,4

102,6

102,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

37 048

95,2

105,7

100,6

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 395

102,9

99,1

102,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

39 443

95,7

105,2

100,7

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

29 233

97,5

102,6

100,1

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

10 210

90,5

113,3

102,6

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

7 102

99,3

104,1

103,3

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

3 108

70,6

142,9

100,9

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

3 066

.

.

98,0

25

Övriga produktionssubventioner

8 357

.

.

100,9

26

Faktorinkomst (22+25)

11 465

.

.

100,9

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

8 399

.

.

101,9

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 045

.

.

98,0

29

Räntekostnader

2 605

.

.

101,0

30

Ränteintäkter

510

.

.

92,9

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

4 259

.

.

103,3

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

75,9

.

.

98,7

 

Prisförändring BNP

.

.

101,7

.


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23-40