Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1995 - 2000 till baspriser, milj. kr.

1a. Output value in the agricultural sector 1995 - 2000 at basic prices, million SEK.

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 587

8 063

8 224

7 108

6 553

7 105

- vete

2 367

2 691

2 759

2 668

2 066

2 921

- råg

313

229

197

207

162

225

- korn

2 867

2 873

2 875

2 265

2 495

2 093

- havre

1 699

1 854

1 962

1 606

1 636

1 639

- annan spannmål

341

415

430

362

194

225

Industrigrödor

1 939

1 776

1 888

1 895

1 935

1 592

- oljeväxter

733

502

496

499

631

362

- proteingrödor

92

145

247

257

182

146

- sockerbetor

1107

1122

1133

1128

1113

1076

- andra industrigrödor

8

8

12

11

9

7

Foderväxter

4 087

4 459

4 251

4 862

4 375

5 215

Köks- och plantskoleväxter

2 457

2 261

2 345

2 408

2 712

2 819

- färska grönsaker

1 129

1 021

1 085

1 137

1 113

1 219

- blommor och växter

1 328

1 241

1 260

1 270

1 599

1 600

Potatis

1 487

1 185

1 041

1 809

1 272

1 183

Frukt och bär

291

307

319

302

349

336

Andra växter och vegetabiliska produker

34

28

32

24

47

37

Vegetabilieproduktion

17 883

18 079

18 100

18 409

17 244

18 288

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 597

9 935

10 276

9 479

8 852

9 203

- nötkreatur

4 395

4 007

3 884

4 100

3 698

3 909

- svin

4 544

4 241

4 663

3 639

3 305

3 335

- hästar

343

395

436

451

499

547

- får och getter

135

132

121

138

150

150

- fjäderfä

781

766

777

779

828

868

- andra djur

398

395

394

371

373

394

Animaliska produkter

11 243

11 370

11 280

11 226

11 167

11 229

- mjölk

10 091

10 229

10 094

10 023

10 016

10 011

- ägg

820

817

840

876

783

808

- andra animaliska produkter

332

324

347

327

369

411

Animalieproduktion

21 840

21 306

21 556

20 705

20 019

20 432

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

39 723

39 385

39 656

39 114

37 264

38 719

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

624

687

749

812

875

938

Jordbrukets produktion

40 347

40 072

40 406

39 926

38 139

39 657

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

956

1 058

1 159

1 260

1 362

1 463

Jordbrukssektorns produktion

41 303

41 129

41 565

41 187

39 501

41 120