Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2001 - 2006, milj. kr.

5b. Economic results in the agricultural sector 2001 - 2006, million SEK.

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 925

18 333

18 751

18 268

15 294

14 596

Värdet av animalieproduktion

21 564

21 501

21 167

21 463

20 038

20 342

Intäkter från jordbrukstjänster

999

1 775

1 875

2 148

2 659

2 712

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 719

2 447

2 274

2 371

2 821

2 906

Totalt produktionsvärde

43 208

44 056

44 066

44 250

40 812

40 556

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

29 363

28 871

28 428

29 482

29 875

29 593

Förädlingsvärde brutto till baspris

13 845

15 185

15 638

14 768

10 937

10 963

- Kapitalförslitning

5 979

6 155

6 404

6 756

7 122

7 365

Förädlingsvärde netto till baspris

7 866

9 030

9 234

8 011

3 815

3 597

+ Övriga produktionssubventioner

3 916

4 098

3 810

3 686

8 357

8 545

Faktorinkomst

11 782

13 128

13 044

11 697

12 172

12 143

- Löner och kollektiva avgifter

1 978

2 825

2 883

2 934

2 459

2 410

Driftsöverskott netto

9 804

10 303

10 160

8 763

9 712

9 733

- Arrende- och hyreskostnader

1 385

1 899

1 996

2 005

1 815

1 779

- Nettoräntekostnader

2 320

2 635

2 502

2 060

2 141

2 161

Företagsinkomst

6 099

5 769

5 663

4 698

5 756

5 793