Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2001 - 2006 till baspriser, milj. kr.

1b. Output value in the agricultural sector 2001 - 2006 at basic prices, million SEK.

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 662

7 232

7 483

7 053

4 221

3 840

- vete

3 197

2 663

3 293

3 027

1 978

1 863

- råg

245

166

162

170

100

118

- korn

2 311

2 388

2 205

2 219

1 228

973

- havre

1 662

1 806

1 541

1 301

699

649

- annan spannmål

246

207

282

334

214

234

Industrigrödor

1 696

1 858

1 735

1 918

1 594

1 296

- oljeväxter

346

498

419

653

404

486

- proteingrödor

174

182

174

223

89

79

- sockerbetor

1173

1169

1134

1029

1083

711

- andra industrigrödor

3

9

8

14

17

22

Foderväxter

4 800

4 678

4 541

4 864

4 703

4 462

Köks- och plantskoleväxter

2 939

2 968

2 948

2 765

2 977

2 995

- färska grönsaker

1 291

1 397

1 405

1 362

1 485

1 486

- blommor och växter

1 649

1 571

1 542

1 403

1 492

1 509

Potatis

1 457

1 251

1 571

1 215

1 275

1 558

Frukt och bär

316

283

422

409

461

403

Andra växter och vegetabiliska produker

55

63

51

42

63

41

Vegetabilieproduktion

18 925

18 333

18 751

18 268

15 294

14 596

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 322

10 265

9 817

10 106

9 126

9 353

- nötkreatur

4 269

4 418

4 464

4 505

3 635

3 855

- svin

4 004

3 649

3 222

3 517

3 385

3 386

- hästar

552

529

508

491

471

455

- får och getter

134

163

173

168

148

160

- fjäderfä

945

1035

947

899

908

890

- andra djur

418

471

503

526

579

607

Animaliska produkter

11 243

11 236

11 350

11 357

10 912

10 989

- mjölk

9 821

9 860

9 926

9 822

9 458

9 470

- ägg

941

921

936

994

893

959

- andra animaliska produkter

480

455

489

541

561

560

Animalieproduktion

21 564

21 501

21 167

21 463

20 038

20 342

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

40 490

39 834

39 917

39 731

35 332

34 938

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

999

1 775

1 875

2 148

2 659

2 712

Jordbrukets produktion

41 489

41 609

41 792

41 878

37 991

37 650

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 719

2 447

2 274

2 371

2 821

2 906

Jordbrukssektorns produktion

43 208

44 056

44 066

44 250

40 812

40 556