Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1995 - 2000 till 2000 års baspriser, milj. kr.

2a. Output value in the agricultural sector 1995 - 2000 at constant (2000) basic prices, million SEK.

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 199

7 386

7 730

6 338

6 099

7 105

- vete

1 925

2 406

2 557

2 382

1 933

2 921

- råg

259

200

174

180

146

225

- korn

2 362

2 679

2 710

1 998

2 339

2 093

- havre

1 369

1 724

1 885

1 443

1 494

1 639

- annan spannmål

282

376

404

335

188

225

Industrigrödor

1 768

1 687

1 759

1 627

1 899

1 592

- oljeväxter

565

407

387

360

613

362

- proteingrödor

74

145

243

185

169

146

- sockerbetor

1 123

1 129

1 120

1 073

1 108

1 076

- andra industrigrödor

6

6

10

10

8

7

Foderväxter

5 145

5 552

5 492

4 935

5 233

5 215

Köks- och plantskoleväxter

2 491

2 291

2 377

2 711

2 823

2 819

- färska grönsaker

1 132

1 042

1 125

1 429

1 197

1 219

- blommor och växter

1 359

1 249

1 252

1 282

1 626

1 600

Potatis

1 205

1 317

1 303

1 250

1 203

1 183

Frukt och bär

257

271

276

250

384

336

Andra växter och vegetabiliska produker

37

31

34

25

41

37

Vegetabilieproduktion

17 102

18 535

18 971

17 137

17 681

18 288

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 288

9 288

9 573

9 473

9 346

9 203

- nötkreatur

3 498

3 555

3 644

3 815

3 697

3 909

- svin

4 009

3 924

4 117

3 847

3 760

3 335

- hästar

543

570

564

580

562

547

- får och getter

108

112

99

112

135

150

- fjäderfä

702

722

760

756

823

868

- andra djur

427

405

390

363

368

394

Animaliska produkter

11 250

11 255

11 293

11 270

11 302

11 229

- mjölk

9 944

9 959

10 032

10 029

10 018

10 011

- ägg

800

834

813

841

828

808

- andra animaliska produkter

506

462

448

400

456

411

Animalieproduktion

20 538

20 543

20 867

20 743

20 648

20 432

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

37 640

39 078

39 838

37 880

38 328

38 719

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

736

762

815

862

915

938

Jordbrukets produktion

38 375

39 840

40 653

38 742

39 244

39 657

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 041

1 086

1 177

1 311

1 421

1 463

Jordbrukssektorns produktion

39 416

40 926

41 830

40 053

40 665

41 120