Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2001 - 2006 till 2000 års baspriser, milj. kr.

2b. Output value in the agricultural sector 2001 - 2006 at constant (2000) basic prices, million SEK.

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 766

6 972

7 252

7 376

7 007

5 065

- vete

2 859

2 556

2 970

3 065

3 022

2 349

- råg

219

159

153

176

150

146

- korn

2 109

2 337

2 137

2 342

2 250

1 389

- havre

1 363

1 707

1 730

1 447

1 227

862

- annan spannmål

215

212

261

345

356

317

Industrigrödor

1 505

1 693

1 605

1 795

1 711

1 635

- oljeväxter

283

430

360

623

574

625

- proteingrödor

165

185

177

200

150

102

- sockerbetor

1 055

1 070

1 060

964

978

899

- andra industrigrödor

3

8

7

8

9

9

Foderväxter

5 272

5 025

4 791

4 817

5 038

4 479

Köks- och plantskoleväxter

2 778

2 851

2 679

2 571

2 662

2 577

- färska grönsaker

1 186

1 331

1 282

1 322

1 368

1 290

- blommor och växter

1 591

1 520

1 397

1 249

1 294

1 287

Potatis

1 239

1 228

1 166

1 191

1 397

1 110

Frukt och bär

362

264

363

396

504

469

Andra växter och vegetabiliska produker

53

56

49

43

59

43

Vegetabilieproduktion

17 976

18 091

17 905

18 189

18 378

15 377

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 565

9 500

9 605

9 926

9 546

9 528

- nötkreatur

4 116

3 933

3 960

4 178

4 010

4 001

- svin

3 451

3 516

3 605

3 749

3 479

3 485

- hästar

552

529

508

491

471

455

- får och getter

141

141

152

144

169

183

- fjäderfä

914

958

928

882

925

913

- andra djur

392

422

451

482

491

492

Animaliska produkter

11 389

11 171

11 125

11 411

11 189

10 962

- mjölk

10 040

9 844

9 846

10 005

9 789

9 586

- ägg

885

848

839

937

914

894

- andra animaliska produkter

463

480

441

468

487

483

Animalieproduktion

20 954

20 671

20 730

21 336

20 735

20 491

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

38 930

38 761

38 636

39 525

39 114

35 868

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

945

1 628

1 674

1 879

2 278

2 263

Jordbrukets produktion

39 875

40 389

40 310

41 405

41 392

38 131

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 614

2 260

2 059

2 239

2 648

2 757

Jordbrukssektorns produktion

41 489

42 649

42 369

43 644

44 040

40 888