Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1995 - 2000 till baspriser, milj. kr.

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 1995 - 2000 at basic prices, million SEK.

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 641

1 541

1 436

1 513

1 696

1 628

Energi

2 659

2 786

2 956

2 980

2 965

3 253

- elektricitet

962

1 006

1 050

1 002

959

947

- andra bränslen och drivmedel

1 698

1 780

1 905

1 978

2 006

2 306

Handelsgödsel

1 894

1 990

2 083

2 025

1 822

1 856

Växtskyddsmedel

656

648

643

836

842

865

Veterinärkostnader

220

220

220

256

256

237

Djurfoder

10 122

10 342

10 018

9 793

9 550

9 785

- köpt från andra jordbruksföretag

1 253

1 284

1 169

1 367

1 266

1 373

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 179

5 421

5 516

5 292

4 947

4 990

- producerat och konsumerat inom företaget

3 690

3 638

3 333

3 134

3 337

3 421

Underhåll av maskiner och utrustning

2 414

2 413

2 435

2 328

2 517

2 461

Underhåll av byggnader

699

616

537

529

621

563

Jordbrukstjänster

624

687

749

812

875

938

Andra varor och tjänster

4 887

5 164

5 367

5 480

5 774

5 925

Total insatsförbrukning

26 190

26 893

26 968

26 964

27 339

27 858