Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2001 - 2006 till baspriser, milj. kr.

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2001 - 2006 at basic prices, million SEK.

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 654

1 641

1 680

1 560

1 742

1 794

Energi

3 457

3 119

3 282

3 361

3 646

3 661

- elektricitet

920

1 010

1 160

1 140

1 075

1 064

- andra bränslen och drivmedel

2 537

2 109

2 122

2 221

2 571

2 596

Handelsgödsel

2 094

2 328

2 446

2 234

2 204

2 160

Växtskyddsmedel

819

643

646

699

777

715

Veterinärkostnader

299

312

310

320

307

313

Djurfoder

9 920

8 451

7 603

8 019

7 614

7 429

- köpt från andra jordbruksföretag

1 185

1 047

913

1 045

1 141

1 112

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 485

4 599

4 358

4 234

3 512

3 448

- producerat och konsumerat inom företaget

3 250

2 805

2 332

2 741

2 961

2 869

Underhåll av maskiner och utrustning

2 688

2 373

2 353

2 321

2 237

2 192

Underhåll av byggnader

781

738

758

740

798

805

Jordbrukstjänster

999

1 775

1 875

2 148

2 659

2 712

Andra varor och tjänster

6 270

7 140

7 109

7 656

7 497

7 412

Total insatsförbrukning

29 363

28 871

28 428

29 482

29 875

29 593