Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1995 - 2000 till 2000 års baspriser, milj. kr.

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 1995 - 2000 at constant (2000) basic prices, million SEK.

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 581

1 371

1 445

1 570

1 486

1 628

Energi

4 061

3 367

3 430

3 697

3 600

3 253

- elektricitet

1 014

962

951

905

907

947

- andra bränslen och drivmedel

3 047

2 405

2 479

2 792

2 693

2 306

Handelsgödsel

1 780

1 839

2 013

1 964

1 886

1 856

Växtskyddsmedel

547

528

522

711

804

865

Veterinärkostnader

244

228

227

258

258

237

Djurfoder

9 638

10 070

9 671

9 579

9 514

9 785

- köpt från andra jordbruksföretag

1 183

1 198

1 064

1 333

1 301

1 373

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 891

5 059

5 019

5 161

5 082

4 990

- producerat och konsumerat inom företaget

3 563

3 813

3 589

3 086

3 131

3 421

Underhåll av maskiner och utrustning

2 958

2 717

2 680

2 505

2 603

2 461

Underhåll av byggnader

745

656

564

549

640

563

Jordbrukstjänster

736

762

815

862

915

938

Andra varor och tjänster

5 584

5 696

5 762

5 730

5 916

5 925

Total insatsförbrukning

28 126

27 488

27 377

27 686

27 901

27 858