Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2001 - 2006 till 2000 års baspriser, milj. kr.

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2001 - 2006 at constant (2000) basic prices, million SEK.

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 607

1 583

1 569

1 430

1 660

1 666

Energi

3 244

2 922

2 895

2 811

2 687

2 519

- elektricitet

836

860

794

779

747

646

- andra bränslen och drivmedel

2 408

2 062

2 101

2 032

1 940

1 873

Handelsgödsel

1 761

2 079

2 101

1 796

1 704

1 606

Växtskyddsmedel

813

640

642

688

772

765

Veterinärkostnader

285

286

274

275

260

260

Djurfoder

9 304

8 073

7 411

7 584

7 526

7 037

- köpt från andra jordbruksföretag

1 097

952

861

947

1 104

1 051

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 077

4 179

4 113

3 838

3 397

3 259

- producerat och konsumerat inom företaget

3 131

2 943

2 437

2 800

3 025

2 727

Underhåll av maskiner och utrustning

2 597

2 136

1 984

1 871

1 730

1 664

Underhåll av byggnader

764

704

707

674

703

675

Jordbrukstjänster

945

1 628

1 674

1 879

2 278

2 263

Andra varor och tjänster

6 251

6 936

6 730

7 078

6 843

6 808

Total insatsförbrukning

27 902

27 333

26 353

26 447

26 486

25 570