Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader inom jordbrukssektorn 2006 samt prognos för utvecklingen 2006-2007, index 2006=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs 2006 and a first estimate for 2007, index 2006=100

Kod

EAA

Värde
2006

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

3 840

116,0

167,0

193,7

02

Industrigrödor

1 298

89,0

107,9

96,0

03

Foderväxter

4 462

110,7

108,4

120,0

04

Köks- och plantskoleväxter

2 994

98,4

105,7

103,9

05

Potatis

1 557

119,4

89,1

106,4

06

Frukt och bär

403

104,8

122,0

127,8

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

41

100,0

100,0

100,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

14 595

108,4

122,4

132,7

11

Djur

9 353

101,1

98,8

99,8

12

Animaliska produkter

10 988

100,5

94,3

94,8

13

Animalieproduktion (11+12)

20 341

100,8

96,4

97,1

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

34 936

103,9

107,7

112,0

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 712

101,4

102,6

104,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

37 648

103,8

107,4

111,4

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 906

100,4

101,6

102,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

40 554

103,5

107,0

110,7

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

29 593

104,3

107,4

112,4

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

10 961

101,3

104,7

106,1

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

7 365

99,4

104,2

103,6

22

Förädlingsvärde netto till baspris ((20-21)

3 596

105,1

105,8

111,2

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 410

.

.

103,0

25

Övriga produktionssubventioner

8 545

.

.

105,7

26

Faktorinkomst (22+25)

12 141

.

.

107,3

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

9 731

.

.

108,4

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

1 779

.

.

103,0

29

Räntekostnader

2 594

.

.

100,6

30

Ränteintäkter

433

.

.

103,0

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

5 791

.

.

113,2

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

74,6

.

.

98,7

 

Prisförändring BNP

.

.

102,4

.

 

 

 

 

 

 


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23-40