Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader inom jordbrukssektorn 2006 samt preliminär utveckling för 2006-2007, index 2006=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs 2006 and a second estimate for 2007, index 2006=100

Kod

EAA

Värde
2006

Volym-
index

Pris-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

3 840

125,9

175,7

221,3

02

Industrigrödor

1 298

85,3

107,3

91,5

03

Foderväxter

4 462

110,7

108,4

120,0

04

Köks- och plantskoleväxter

2 994

107,9

96,3

103,9

05

Potatis

1 557

109,4

97,7

106,9

06

Frukt och bär

403

105,4

121,3

127,8

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

41

100,0

100,0

100,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

14 595

111,6

125,1

139,6

11

Djur

9 353

100,4

98,8

99,2

12

Animaliska produkter

10 988

100,0

99,6

99,6

13

Animalieproduktion (11+12)

20 341

100,2

99,2

99,4

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

34 936

104,9

110,7

116,2

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 712

101,4

102,6

104,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

37 648

104,7

110,2

115,3

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 906

100,4

101,6

102,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

40 554

104,4

109,6

114,4

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

29 593

103,2

109,6

113,1

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

10 961

107,6

109,4

117,6

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

7 365

99,8

104,0

103,8

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

3 596

123,5

118,3

146,1

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 410

.

.

103,0

25

Övriga produktionssubventioner

8 545

.

.

105,7

26

Faktorinkomst (22+25)

12 141

.

.

117,7

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

9 731

.

.

121,3

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

1 779

.

.

103,0

29

Räntekostnader

2 594

.

.

100,6

30

Ränteintäkter

433

.

.

103,0

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

5 791

.

.

134,9

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

74,6

.

.

98,7

 

Prisförändring BNP

.

.

102,4

.


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23-40.