Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2002 - 2007, milj. kr.

5b. Economic results in the agricultural sector 2002 - 2007, million SEK.

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 333

18 752

18 267

15 239

15 438

20 583

Värdet av animalieproduktion

21 401

21 068

21 351

20 024

20 403

20 033

Intäkter från jordbrukstjänster

1 775

1 875

2 148

2 488

2 434

2 531

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 447

2 274

2 371

2 992

3 637

3 819

Totalt produktionsvärde

43 956

43 968

44 137

40 744

41 913

46 967

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

28 758

28 294

29 367

29 426

29 559

33 287

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 198

15 673

14 770

11 317

12 353

13 680

- Kapitalförslitning

6 198

6 440

6 779

7 200

7 505

7 783

Förädlingsvärde netto till baspris

9 000

9 234

7 991

4 118

4 849

5 897

+ Övriga produktionssubventioner

4 098

3 810

3 686

8 357

8 545

9 020

Faktorinkomst

13 097

13 044

11 677

12 474

13 394

14 917

- Löner och kollektiva avgifter

2 825

2 883

2 934

2 459

2 410

2 482

Driftsöverskott netto

10 272

10 161

8 742

10 015

10 984

12 434

- Arrende- och hyreskostnader

1 899

1 996

2 005

1 815

1 761

1 814

- Nettoräntekostnader

2 635

2 512

2 119

2 064

2 124

2 251

Företagsinkomst

5 739

5 653

4 619

6 136

7 100

8 370