Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2002 - 2007 till baspriser, milj. kr.

1b. Output value in the agricultural sector 2002 - 2007 at basic prices, million SEK.

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 232

7 484

7 051

4 220

4 183

8 169

- vete

2 663

3 294

3 025

1 974

2 078

3 941

- råg

166

162

170

100

121

243

- korn

2 388

2 205

2 220

1 230

1 016

2 150

- havre

1 806

1 541

1 302

699

714

1 347

- annan spannmål

207

282

334

214

239

456

Industrigrödor

1 858

1 735

1 919

1 596

1 313

1 429

- oljeväxter

498

419

653

407

497

672

- proteingrödor

182

174

223

89

82

92

- sockerbetor

1 169

1 134

1 029

1 083

711

649

- andra industrigrödor

9

8

14

17

23

17

Foderväxter

4 678

4 541

4 864

4 704

4 459

5 699

Köks- och plantskoleväxter

2 968

2 948

2 765

2 977

3 261

2 973

- färska grönsaker

1 397

1 405

1 362

1 485

1 750

1 487

- blommor och växter

1 571

1 542

1 403

1 492

1 511

1 486

Potatis

1 251

1 571

1 215

1 217

1 697

1 701

Frukt och bär

283

422

409

463

484

570

Andra växter och vegetabiliska produker

63

51

42

63

41

41

Vegetabilieproduktion

18 333

18 752

18 267

15 239

15 438

20 583

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 265

9 820

10 103

9 127

9 435

9 392

- nötkreatur

4 418

4 464

4 505

3 638

3 868

3 756

- svin

3 649

3 222

3 517

3 385

3 384

3 383

- hästar

530

510

487

472

469

461

- får och getter

163

173

168

148

163

164

- fjäderfä

1035

947

899

908

927

1000

- andra djur

471

505

527

577

625

628

Animaliska produkter

11 136

11 248

11 248

10 897

10 968

10 641

- mjölk

9 860

9 926

9 822

9 458

9 470

9 113

- ägg

820

833

885

878

928

999

- andra animaliska produkter

455

489

541

561

571

528

Animalieproduktion

21 401

21 068

21 351

20 024

20 403

20 033

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

39 734

39 819

39 618

35 264

35 842

40 617

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 775

1 875

2 148

2 488

2 434

2 531

Jordbrukets produktion

41 509

41 694

41 765

37 752

38 276

43 148

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 447

2 274

2 371

2 992

3 637

3 819

Jordbrukssektorns produktion

43 956

43 968

44 137

40 744

41 913

46 967