Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1996 - 2001 till 2000 års baspriser, milj. kr.

2a. Output value in the agricultural sector 1996 - 2001 at constant (2000) basic prices, million SEK.

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 386

7 730

6 338

6 099

7 105

6 766

- vete

2 406

2 557

2 382

1 933

2 921

2 859

- råg

200

174

180

146

225

219

- korn

2 679

2 710

1 998

2 339

2 093

2 109

- havre

1 724

1 885

1 443

1 494

1 639

1 363

- annan spannmål

376

404

335

188

225

215

Industrigrödor

1 687

1 759

1 627

1 899

1 592

1 505

- oljeväxter

407

387

360

613

362

283

- proteingrödor

145

243

185

169

146

165

- sockerbetor

1 129

1 120

1 073

1 108

1 076

1 055

- andra industrigrödor

6

10

10

8

7

3

Foderväxter

5 552

5 492

4 935

5 233

5 215

5 272

Köks- och plantskoleväxter

2 291

2 377

2 711

2 823

2 819

2 778

- färska grönsaker

1 042

1 125

1 429

1 197

1 219

1 186

- blommor och växter

1 249

1 252

1 282

1 626

1 600

1 591

Potatis

1 317

1 303

1 250

1 203

1 183

1 239

Frukt och bär

271

276

250

384

336

362

Andra växter och vegetabiliska produker

31

34

25

41

37

53

Vegetabilieproduktion

18 535

18 971

17 137

17 681

18 288

17 976

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 288

9 573

9 473

9 346

9 203

9 565

- nötkreatur

3 555

3 644

3 815

3 697

3 909

4 116

- svin

3 924

4 117

3 847

3 760

3 335

3 451

- hästar

570

564

580

562

547

552

- får och getter

112

99

112

135

150

141

- fjäderfä

722

760

756

823

868

914

- andra djur

405

390

363

368

394

392

Animaliska produkter

11 255

11 293

11 270

11 302

11 229

11 292

- mjölk

9 959

10 032

10 029

10 018

10 011

10 040

- ägg

834

813

841

828

808

788

- andra animaliska produkter

462

448

400

456

411

463

Animalieproduktion

20 543

20 867

20 743

20 648

20 432

20 857

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

39 078

39 838

37 880

38 328

38 720

38 833

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

762

815

862

915

938

945

Jordbrukets produktion

39 840

40 653

38 742

39 244

39 658

39 778

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 086

1 177

1 311

1 421

1 463

1 614

Jordbrukssektorns produktion

40 926

41 830

40 053

40 665

41 121

41 392