Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2002 - 2007 till 2000 års baspriser, milj. kr.

2b. Output value in the agricultural sector 2002 - 2007 at constant (2000) basic prices, million SEK.

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 972

7 252

7 371

6 999

5 756

6 223

- vete

2 556

2 971

3 060

3 015

2 712

2 684

- råg

159

153

175

149

160

169

- korn

2 337

2 137

2 343

2 254

1 531

1 741

- havre

1 707

1 730

1 447

1 222

1 003

1 281

- annan spannmål

212

261

345

357

344

339

Industrigrödor

1 693

1 605

1 797

1 703

1 633

1 556

- oljeväxter

430

360

625

565

616

575

- proteingrödor

185

177

200

150

113

74

- sockerbetor

1 070

1 060

964

978

899

900

- andra industrigrödor

8

7

8

9

5

7

Foderväxter

5 025

4 791

4 817

5 039

4 475

5 175

Köks- och plantskoleväxter

2 851

2 679

2 571

2 663

2 787

2 479

- färska grönsaker

1 331

1 282

1 322

1 369

1 501

1 250

- blommor och växter

1 520

1 397

1 249

1 294

1 286

1 229

Potatis

1 228

1 166

1 191

1 332

1 204

1 160

Frukt och bär

264

363

396

506

562

495

Andra växter och vegetabiliska produker

56

49

43

59

43

43

Vegetabilieproduktion

18 091

17 906

18 186

18 300

16 460

17 131

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 500

9 607

9 921

9 547

9 511

9 486

- nötkreatur

3 933

3 960

4 178

4 010

3 925

3 818

- svin

3 516

3 605

3 749

3 479

3 482

3 566

- hästar

530

510

487

472

469

461

- får och getter

141

152

144

169

186

188

- fjäderfä

958

928

882

925

962

962

- andra djur

422

451

482

491

487

491

Animaliska produkter

11 078

11 034

11 308

11 174

11 010

10 480

- mjölk

9 844

9 846

10 005

9 789

9 657

9 179

- ägg

755

747

835

898

861

848

- andra animaliska produkter

480

441

468

487

493

452

Animalieproduktion

20 578

20 640

21 229

20 720

20 522

19 965

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

38 669

38 547

39 416

39 020

36 982

37 096

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 628

1 674

1 879

2 131

2 031

2 060

Jordbrukets produktion

40 297

40 221

41 295

41 152

39 014

39 156

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 260

2 059

2 239

2 809

3 415

3 529

Jordbrukssektorns produktion

42 557

42 280

43 534

43 960

42 429

42 685