Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2002 - 2007 till baspriser, milj. kr.

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2002 - 2007 at basic prices, million SEK.

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 641

1 680

1 560

1 742

1 557

1 728

Energi

3 118

3 281

3 359

3 645

3 598

3 586

- elektricitet

1 010

1 160

1 140

1 075

1 238

1 250

- andra bränslen och drivmedel

2 107

2 121

2 220

2 570

2 360

2 336

Handelsgödsel

2 328

2 446

2 234

2 095

2 136

2 350

Växtskyddsmedel

643

646

699

633

605

629

Veterinärkostnader

312

310

320

307

330

347

Djurfoder

8 451

7 588

8 074

7 626

7 653

10 077

- köpt från andra jordbruksföretag

994

856

1 002

1 094

1 063

1 469

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 652

4 415

4 276

3 535

3 690

4 473

- producerat och konsumerat inom företaget

2 805

2 317

2 796

2 997

2 900

4 136

Underhåll av maskiner och utrustning

2 360

2 343

2 311

2 225

2 158

2 328

Underhåll av byggnader

737

756

739

796

1 001

1 099

Jordbrukstjänster

1 775

1 875

2 148

2 488

2 434

2 531

Andra varor och tjänster

7 043

7 013

7 559

7 399

7 587

8 161

Total insatsförbrukning

28 758

28 294

29 367

29 426

29 559

33 287