Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1996 - 2001 till 2000 års baspriser, milj. kr.

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 1996 - 2001 at constant (2000) basic prices, million SEK.

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 371

1 445

1 570

1 486

1 628

1 607

Energi

3 367

3 430

3 697

3 600

3 253

3 244

- elektricitet

962

951

905

907

947

836

- andra bränslen och drivmedel

2 405

2 479

2 792

2 693

2 306

2 408

Handelsgödsel

1 839

2 013

1 964

1 886

1 856

1 761

Växtskyddsmedel

528

522

711

804

865

813

Veterinärkostnader

228

227

258

258

237

285

Djurfoder

10 070

9 671

9 579

9 514

9 785

9 304

- köpt från andra jordbruksföretag

1 198

1 064

1 333

1 301

1 373

1 097

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 059

5 019

5 161

5 082

4 990

5 077

- producerat och konsumerat inom företaget

3 813

3 589

3 086

3 131

3 421

3 131

Underhåll av maskiner och utrustning

2 717

2 680

2 505

2 603

2 461

2 597

Underhåll av byggnader

656

564

549

640

563

764

Jordbrukstjänster

762

815

862

915

938

945

Andra varor och tjänster

5 696

5 762

5 730

5 916

5 925

6 251

Total insatsförbrukning

27 488

27 377

27 686

27 901

27 858

27 902