Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2002 - 2007 till 2000 års baspriser, milj. kr.

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2002 - 2007 at constant (2000) basic prices, million SEK.

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 583

1 569

1 430

1 623

1 415

1 431

Energi

2 921

2 894

2 810

2 686

2 454

2 468

- elektricitet

860

794

779

747

751

764

- andra bränslen och drivmedel

2 061

2 100

2 031

1 939

1 703

1 704

Handelsgödsel

2 079

2 101

1 796

1 622

1 583

1 621

Växtskyddsmedel

640

642

688

629

648

668

Veterinärkostnader

286

274

275

260

274

279

Djurfoder

8 074

7 395

7 643

7 541

7 294

7 433

- köpt från andra jordbruksföretag

903

808

909

1 058

1 005

1 142

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 228

4 167

3 876

3 419

3 487

3 479

- producerat och konsumerat inom företaget

2 943

2 421

2 859

3 064

2 802

2 811

Underhåll av maskiner och utrustning

2 124

1 976

1 862

1 721

1 638

1 698

Underhåll av byggnader

703

705

672

702

839

863

Jordbrukstjänster

1 628

1 674

1 879

2 131

2 031

2 060

Andra varor och tjänster

6 842

6 639

6 988

6 753

6 872

7 286

Total insatsförbrukning

27 224

26 220

26 348

26 080

25 502

26 241