Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1996 - 2001, milj. kr.

5a. Economic results in the agricultural sector 1996 - 2001, million SEK.

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 079

18 100

18 409

17 244

18 288

18 925

Värdet av animalieproduktion

21 306

21 556

20 705

20 019

20 432

21 462

Intäkter från jordbrukstjänster

687

749

812

875

938

999

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 058

1 159

1 260

1 362

1 463

1 719

Totalt produktionsvärde

41 129

41 565

41 187

39 501

41 121

43 105

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

26 893

26 968

26 964

27 339

27 858

29 363

Förädlingsvärde brutto till baspris

14 236

14 597

14 222

12 161

13 262

13 742

- Kapitalförslitning

5 820

5 800

5 794

5 844

5 881

5 979

Förädlingsvärde netto till baspris

8 416

8 798

8 428

6 317

7 382

7 763

+ Övriga produktionssubventioner

2 884

2 957

3 254

3 502

3 421

3 916

Faktorinkomst

11 300

11 754

11 682

9 819

10 802

11 679

- Löner och kollektiva avgifter

1 883

1 792

2 135

1 790

1 841

1 978

Driftsöverskott netto

9 417

9 963

9 547

8 029

8 962

9 701

- Arrende- och hyreskostnader

1 095

1 163

1 204

1 233

1 259

1 385

- Nettoräntekostnader

2 429

1 931

2 610

2 335

2 342

2 320

Företagsinkomst

5 893

6 868

5 733

4 461

5 360

5 996