Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Daniel Persson, 036 - 15 50 39

statistik@sjv.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834 Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 5 december 2008.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Mats Wadman, SCB.