Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader inom jordbrukssektorn 2007 samt prognos för utvecklingen 2007-2008, index 2007=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs 2007 and a first estimate for 2008, index 2007=100

Kod

EAA

Värde
2007

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

8 169

110,5

71,2

78,7

02

Industrigrödor

1 431

90,9

99,4

90,4

03

Foderväxter

5 699

105,8

108,9

115,2

04

Köks- och plantskoleväxter

2 973

95,7

101,9

97,5

05

Potatis

1 702

96,3

110,4

106,3

06

Frukt och bär

570

101,5

118,2

120,0

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

41

100,0

100,0

100,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

20 585

104,3

91,9

95,8

11

Djur

9 392

95,5

113,7

108,6

12

Animaliska produkter

10 641

100,1

118,1

118,2

13

Animalieproduktion (11+12)

20 033

97,9

116,1

113,7

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

40 618

101,3

103,5

104,6

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 531

104,0

100,0

104,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

43 149

101,3

103,3

104,6

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 819

104,0

100,0

104,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

46 968

101,5

103,0

104,5

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

33 287

96,9

114,2

110,7

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

13 681

112,7

79,5

89,7

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

7 783

99,9

106,0

105,9

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

5 898

129,7

52,6

68,2

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 482

.

.

101,0

25

Övriga produktionssubventioner

9 020

.

.

100,0

26

Faktorinkomst (22+25)

14 918

.

.

87,4

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

12 436

.

.

84,7

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

1 814

.

.

101,0

29

Räntekostnader

2 714

.

.

97,8

30

Ränteintäkter

463

.

.

98,3

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

8 371

.

.

77,7

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

68,5

.

.

96,1

 

Prisförändring BNP

.

.

100,3

.


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23 - 40.