Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader inom jordbrukssektorn 2007 samt preliminär utveckling 2007-2008, index 2007=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs 2007 and a second estimate for 2008, index 2007=100

Kod

EAA

Värde 2007 (milj. kr)

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

8 169

102,6

66,2

67,9

02

Industrigrödor

1 431

90,5

99,0

90,0

03

Foderväxter

5 699

101,7

113,3

115,2

04

Köks- och plantskoleväxter

2 973

95,7

101,9

97,5

05

Potatis

1 702

96,3

110,4

106,3

06

Frukt och bär

570

101,5

118,2

120,0

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

41

100,0

100,0

100,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

20 585

100,0

91,5

91,5

11

Djur

9 392

94,5

113,3

107,1

12

Animaliska produkter

10 641

110,2

108,4

119,4

13

Animalieproduktion (11+12)

20 033

102,9

110,5

113,6

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

40 618

101,4

101,0

102,4

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 531

104,0

100,0

104,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

43 149

101,5

100,1

102,5

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 819

104,0

100,0

104,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

46 968

101,7

100,9

102,6

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

33 287

104,2

102,5

106,9

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

13 681

95,7

96,5

92,4

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

7 783

100,0

101,0

101,0

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

5 898

90,0

90,0

81,0

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 482

.

.

103,0

25

Övriga produktionssubventioner

9 020

.

.

104,4

26

Faktorinkomst (22+25)

14 918

.

.

95,2

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

12 436

.

.

93,6

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

1 814

.

.

104,0

29

Räntekostnader

2 714

.

.

101,1

30

Ränteintäkter

463

.

.

100,9

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

8 371

.

.

89,3

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

68,5

.

.

96,1

 

Prisförändring BNP

.

.

100,3

.


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23 - 40.