Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2003 - 2008, milj. kr.

5b. Economic results in the agricultural sector 2003 - 2008, million SEK.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 752

18 267

15 076

15 880

21 878

19 719

Värdet av animalieproduktion

21 077

21 354

20 301

20 694

20 313

23 460

Intäkter från jordbrukstjänster

1 875

2 148

2 488

2 434

2 570

2 307

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 274

2 371

2 992

3 637

3 555

2 638

Totalt produktionsvärde

43 977

44 139

40 857

42 645

48 316

48 123

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

28 294

29 367

29 363

29 822

35 723

35 154

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 682

14 772

11 493

12 824

12 593

12 969

- Kapitalförslitning

7 677

8 105

8 615

8 909

9 247

9 650

Förädlingsvärde netto till baspris

8 005

6 668

2 879

3 914

3 346

3 320

+ Övriga produktionssubventioner

3 810

3 686

8 357

8 545

9 002

9 354

Faktorinkomst

11 815

10 354

11 235

12 460

12 348

12 674

- Löner och kollektiva avgifter

2 883

2 934

2 459

2 410

3 385

3 294

Driftsöverskott netto

8 932

7 419

8 776

10 050

8 963

9 380

- Arrende- och hyreskostnader

1 996

2 005

1 815

1 761

2 091

2 032

- Nettoräntekostnader

2 512

2 119

2 064

2 124

2 649

2 464

Företagsinkomst

4 424

3 295

4 897

6 165

4 223

4 885