Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2003 - 2008 till baspriser, milj. kr.

1b. Output value in the agricultural sector 2003 - 2008 at basic prices, million SEK.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 484

7 051

4 220

4 183

9 009

6 284

- vete

3 294

3 025

1 974

2 078

4 190

2 806

- råg

162

170

100

121

246

205

- korn

2 205

2 220

1 230

1 016

2 746

1 952

- havre

1 541

1 302

699

714

1 339

1 006

- annan spannmål

282

334

214

239

461

284

Industrigrödor

1 735

1 919

1 536

1 328

1 444

1 421

- oljeväxter

419

653

425

516

714

812

- proteingrödor

174

223

89

82

113

62

- sockerbetor

1 134

1 029

1 005

707

600

535

- andra industrigrödor

8

14

17

24

18

12

Foderväxter

4 541

4 864

4 601

4 947

6 252

6 618

Köks- och plantskoleväxter

2 948

2 765

2 977

3 200

2 979

3 013

- färska grönsaker

1 405

1 362

1 485

1 757

1 590

1 524

- blommor och växter

1 542

1 403

1 492

1 442

1 389

1 489

Potatis

1 571

1 215

1 217

1 697

1 732

1 781

Frukt och bär

422

409

463

484

421

560

Andra växter och vegetabiliska produker

51

42

63

41

41

41

Vegetabilieproduktion

18 752

18 267

15 076

15 880

21 878

19 719

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 829

10 106

9 150

9 475

9 436

10 635

- nötkreatur

4 464

4 505

3 638

3 869

3 756

4 094

- svin

3 226

3 517

3 399

3 409

3 397

3 828

- hästar

510

487

472

469

461

461

- får och getter

177

170

155

174

177

190

- fjäderfä

947

899

909

930

1 016

1 345

- andra djur

505

527

577

625

629

717

Animaliska produkter

11 248

11 248

11 151

11 219

10 877

12 825

- mjölk

9 926

9 822

9 711

9 721

9 353

10 962

- ägg

833

885

878

928

999

1 354

- andra animaliska produkter

489

541

561

571

525

509

Animalieproduktion

21 077

21 354

20 301

20 694

20 313

23 460

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

39 828

39 620

35 377

36 574

42 191

43 178

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 875

2 148

2 488

2 434

2 570

2 307

Jordbrukets produktion

41 703

41 768

37 865

39 008

44 761

45 485

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 274

2 371

2 992

3 637

3 555

2 638

Jordbrukssektorns produktion

43 977

44 139

40 857

42 645

48 316

48 123