Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2003 - 2005 till 2005 års baspriser, milj. kr.

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2003 - 2008 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 683

1 534

1 742

1 514

2 080

1 906

Energi

3 922

3 812

3 645

3 339

3 584

3 207

- elektricitet

1 143

1 121

1 075

1 081

1 093

973

- andra bränslen och drivmedel

2 779

2 691

2 570

2 258

2 490

2 234

Handelsgödsel

2 714

2 321

2 095

2 044

2 175

1 604

Växtskyddsmedel

646

693

633

607

722

635

Veterinärkostnader

324

324

307

324

310

268

Djurfoder

7 513

7 732

7 586

7 477

7 478

6 934

- köpt från andra jordbruksföretag

835

939

1 077

1 111

1 317

1 016

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 308

4 007

3 552

3 485

3 268

3 130

- producerat och konsumerat inom företaget

2 371

2 785

2 957

2 881

2 893

2 788

Underhåll av maskiner och utrustning

2 553

2 407

2 225

2 117

2 408

2 181

Underhåll av byggnader

800

762

796

952

832

759

Jordbrukstjänster

1 954

2 194

2 488

2 371

2 441

2 191

Andra varor och tjänster

7 274

7 656

7 375

7 599

9 010

8 044

Total insatsförbrukning

29 786

29 784

29 363

28 863

31 538

28 111