Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902, korrigerad version 2009-12-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1997 - 2002 till baspriser, milj. kr.

1a. Output value in the agricultural sector 1997 - 2002 at basic prices, million SEK.

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 224

7 108

6 553

7 105

7 662

7 232

- vete

2 759

2 668

2 066

2 921

3 197

2 663

- råg

197

207

162

225

245

166

- korn

2 875

2 265

2 495

2 093

2 311

2 388

- havre

1 962

1 606

1 636

1 639

1 662

1 806

- annan spannmål

430

362

194

225

246

207

Industrigrödor

1 888

1 895

1 935

1 592

1 696

1 858

- oljeväxter

496

499

631

362

346

498

- proteingrödor

247

257

182

146

174

182

- sockerbetor

1 133

1 128

1 113

1 076

1 173

1 169

- andra industrigrödor

12

11

9

7

3

9

Foderväxter

4 251

4 862

4 375

5 215

4 801

4 678

Köks- och plantskoleväxter

2 345

2 408

2 712

2 819

2 939

2 968

- färska grönsaker

1 085

1 137

1 113

1 219

1 291

1 397

- blommor och växter

1 260

1 270

1 599

1 600

1 649

1 571

Potatis

1 041

1 809

1 272

1 183

1 457

1 251

Frukt och bär

319

302

349

336

316

283

Andra växter och vegetabiliska produker

32

24

47

37

55

63

Vegetabilieproduktion

18 100

18 409

17 244

18 288

18 925

18 333

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 276

9 479

8 852

9 203

10 323

10 290

- nötkreatur

3 884

4 100

3 698

3 909

4 269

4 418

- svin

4 663

3 639

3 305

3 335

4 005

3 672

- hästar

436

451

499

547

552

530

- får och getter

121

138

150

150

134

164

- fjäderfä

777

779

828

868

945

1035

- andra djur

394

371

373

394

418

471

Animaliska produkter

11 280

11 226

11 167

11 229

11 140

11 136

- mjölk

10 094

10 023

10 016

10 011

9 821

9 860

- ägg

840

876

783

808

838

820

- andra animaliska produkter

347

327

369

411

480

455

Animalieproduktion

21 556

20 705

20 019

20 432

21 463

21 425

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

39 656

39 114

37 264

38 720

40 388

39 759

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

749

812

875

938

999

1 775

Jordbrukets produktion

40 406

39 926

38 139

39 658

41 387

41 533

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 159

1 260

1 362

1 463

1 719

2 447

Jordbrukssektorns produktion

41 565

41 187

39 501

41 121

43 106

43 980