Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902, korrigerad version 2009-12-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2003 - 2008, milj. kr.

5b. Economic results in the agricultural sector 2003 - 2008, million SEK.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 752

18 267

15 055

15 881

21 866

19 773

Värdet av animalieproduktion

21 077

21 354

20 301

20 694

20 318

23 477

Intäkter från jordbrukstjänster

1 875

2 148

2 488

2 434

2 570

2 307

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 274

2 371

2 992

3 637

3 555

2 638

Totalt produktionsvärde

43 977

44 139

40 836

42 647

48 308

48 195

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

28 294

29 367

29 363

29 631

35 565

34 954

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 682

14 772

11 472

13 016

12 743

13 241

- Kapitalförslitning

6 364

6 660

7 061

7 300

7 665

8 225

Förädlingsvärde netto till baspris

9 319

8 113

4 411

5 716

5 078

5 016

+ Övriga produktionssubventioner

3 810

3 686

8 357

8 545

9 002

9 354

Faktorinkomst

13 129

11 799

12 767

14 261

14 080

14 370

- Löner och kollektiva avgifter

2 883

2 934

2 459

2 410

3 385

3 294

Driftsöverskott netto

10 246

8 864

10 308

11 851

10 695

11 076

- Arrende- och hyreskostnader

1 996

2 005

1 815

1 761

2 091

2 032

- Nettoräntekostnader

2 512

2 119

2 064

2 124

2 649

2 464

Företagsinkomst

5 738

4 740

6 429

7 776

5 797

6 380