Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902, korrigerad version 2009-12-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1997 - 2002 till 2005 års baspriser, milj. kr.

2a. Output value in the agricultural sector 1997 - 2002 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 591

3 797

3 607

4 280

4 080

4 160

- vete

1 674

1 560

1 265

1 913

1 872

1 674

- råg

116

120

97

151

146

106

- korn

1 478

1 090

1 276

1 142

1 150

1 275

- havre

1 078

825

855

937

780

977

- annan spannmål

243

201

113

135

129

127

Industrigrödor

1 676

1 582

1 745

1 557

1 484

1 633

- oljeväxter

273

265

402

264

213

324

- proteingrödor

145

110

101

87

98

110

- sockerbetor

1 240

1 188

1 227

1 192

1 168

1 185

- andra industrigrödor

18

19

15

14

6

15

Foderväxter

5 122

4 466

4 839

4 744

4 877

4 622

Köks- och plantskoleväxter

2 661

3 017

3 171

3 165

3 119

3 193

- färska grönsaker

1 217

1 539

1 295

1 321

1 285

1 440

- blommor och växter

1 444

1 478

1 875

1 845

1 835

1 753

Potatis

1 190

1 142

1 099

1 082

1 132

1 122

Frukt och bär

252

228

351

307

331

242

Andra växter och vegetabiliska produker

36

27

43

39

57

60

Vegetabilieproduktion

15 528

14 260

14 855

15 174

15 080

15 033

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 214

9 074

8 939

8 787

9 158

9 091

- nötkreatur

3 354

3 492

3 365

3 540

3 754

3 570

- svin

4 026

3 756

3 666

3 261

3 378

3 437

- hästar

555

569

558

547

552

530

- får och getter

90

103

124

139

130

130

- fjäderfä

745

742

808

852

897

940

- andra djur

444

412

418

448

447

484

Animaliska produkter

10 986

10 958

10 994

10 916

10 984

10 779

- mjölk

9 672

9 668

9 658

9 651

9 680

9 490

- ägg

795

822

809

789

771

738

- andra animaliska produkter

520

468

527

475

534

551

Animalieproduktion

20 200

20 033

19 933

19 703

20 142

19 870

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

35 728

34 292

34 787

34 877

35 222

34 903

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

952

1 006

1 068

1 095

1 103

1 900

Jordbrukets produktion

36 680

35 298

35 856

35 972

36 325

36 803

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 253

1 397

1 514

1 559

1 719

2 407

Jordbrukssektorns produktion

37 933

36 695

37 370

37 530

38 044

39 210