Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902, korrigerad version 2009-12-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2003 - 2008 till 2005 års baspriser, milj. kr.

2b. Output value in the agricultural sector 2003 - 2008 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 361

4 435

4 220

3 134

3 921

3 970

- vete

1 946

2 003

1 974

1 565

1 798

1 580

- råg

102

117

100

100

110

139

- korn

1 166

1 278

1 230

762

1 139

1 248

- havre

990

828

699

506

655

797

- annan spannmål

157

207

214

192

209

195

Industrigrödor

1 559

1 663

1 536

1 815

1 727

1 703

- oljeväxter

266

462

425

646

641

719

- proteingrödor

106

119

89

61

53

39

- sockerbetor

1 174

1 067

1 005

1 098

1 021

932

- andra industrigrödor

14

15

17

10

13

13

Foderväxter

4 401

4 413

4 601

4 230

4 933

4 962

Köks- och plantskoleväxter

2 999

2 874

2 977

3 646

2 977

2 890

- färska grönsaker

1 389

1 433

1 485

2 029

1 429

1 088

- blommor och växter

1 611

1 441

1 492

1 617

1 548

1 801

Potatis

1 066

1 088

1 217

1 067

1 058

1 012

Frukt och bär

332

362

463

639

424

399

Andra växter och vegetabiliska produker

52

46

42

40

30

50

Vegetabilieproduktion

14 770

14 881

15 055

14 570

15 070

14 986

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 213

9 510

9 150

9 123

9 092

8 886

- nötkreatur

3 603

3 799

3 638

3 569

3 471

3 294

- svin

3 525

3 659

3 399

3 397

3 476

3 454

- hästar

510

487

472

469

461

461

- får och getter

141

132

155

171

173

168

- fjäderfä

911

866

909

947

959

970

- andra djur

523

567

577

569

553

540

Animaliska produkter

10 732

11 003

11 151

11 017

10 463

10 459

- mjölk

9 493

9 646

9 711

9 584

9 088

9 003

- ägg

730

816

878

865

849

939

- andra animaliska produkter

509

541

561

568

525

517

Animalieproduktion

19 944

20 513

20 301

20 141

19 555

19 345

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

34 715

35 394

35 356

34 711

34 625

34 331

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 954

2 194

2 488

2 362

2 428

2 058

Jordbrukets produktion

36 669

37 588

37 844

37 073

37 053

36 389

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 193

2 385

2 992

3 608

3 439

2 512

Jordbrukssektorns produktion

38 863

39 973

40 836

40 681

40 492

38 901