Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902, korrigerad version 2009-12-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1997 - 2002 till baspriser, milj. kr.

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 1997 - 2002 at basic prices, million SEK.

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 436

1 513

1 696

1 628

1 654

1 641

Energi

2 956

2 980

2 965

3 253

3 457

3 118

- elektricitet

1 050

1 002

959

947

920

1 010

- andra bränslen och drivmedel

1 905

1 978

2 006

2 306

2 537

2 107

Handelsgödsel

2 083

2 025

1 822

1 856

2 094

2 328

Växtskyddsmedel

643

836

842

865

819

643

Veterinärkostnader

220

256

256

237

299

312

Djurfoder

10 018

9 793

9 550

9 785

9 920

8 451

- köpt från andra jordbruksföretag

1 169

1 367

1 266

1 373

1 185

994

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 516

5 292

4 947

4 990

5 485

4 652

- producerat och konsumerat inom företaget

3 333

3 134

3 337

3 421

3 250

2 805

Underhåll av maskiner och utrustning

2 435

2 328

2 517

2 461

2 688

2 360

Underhåll av byggnader

537

529

621

563

781

737

Jordbrukstjänster

749

812

875

938

999

1 775

Andra varor och tjänster

5 367

5 480

5 774

5 925

6 270

7 043

FISIM1

523

412

423

347

382

352

Total insatsförbrukning

26 968

26 964

27 339

27 858

29 363

28 758


1) FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured). Posten innehåller den del av kreditinstitutens produktion som skapas med hjälp av skillnaden mellan deras in- och utlåningsräntor. Jordbrukets del av FISIM beräknas av SCB.