Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902, korrigerad version 2009-12-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2003 - 2008 till baspriser, milj. kr.

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2003 - 2008 at basic prices, million SEK.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 680

1 560

1 742

1 557

2 354

2 547

Energi

3 281

3 359

3 645

3 598

3 813

4 036

- elektricitet

1 160

1 140

1 075

1 238

1 244

1 240

- andra bränslen och drivmedel

2 121

2 220

2 570

2 360

2 569

2 796

Handelsgödsel

2 446

2 234

2 095

2 136

2 445

2 914

Växtskyddsmedel

646

699

633

605

778

832

Veterinärkostnader

310

320

307

330

326

312

Djurfoder

7 588

8 074

7 586

7 845

10 187

10 105

- köpt från andra jordbruksföretag

856

1 002

1 077

1 149

1 615

1 499

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 415

4 276

3 552

3 604

4 007

4 617

- producerat och konsumerat inom företaget

2 317

2 796

2 957

3 092

4 565

3 989

Underhåll av maskiner och utrustning

2 343

2 311

2 225

2 158

2 555

2 392

Underhåll av byggnader

756

739

796

1 001

934

886

Jordbrukstjänster

1875

2 148

2 488

2 434

2 570

2 307

Andra varor och tjänster

7 013

7 559

7 375

7 657

9 210

8 223

FISIM1

356

366

472

309

392

400

Total insatsförbrukning

28 294

29 367

29 363

29 631

35 565

34 954


1) FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured). Posten innehåller den del av kreditinstitutens produktion som skapas med hjälp av skillnaden mellan deras in- och utlåningsräntor. Jordbrukets del av FISIM beräknas av SCB.