Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902, korrigerad version 2009-12-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1997 - 2002 till 2005 års baspriser, milj. kr.

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 1997 - 2002 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 550

1 685

1 595

1 747

1 724

1 698

Energi

4 590

4 915

4 798

4 379

4 365

3 947

- elektricitet

1 368

1 302

1 305

1 362

1 203

1 238

- andra bränslen och drivmedel

3 222

3 613

3 493

3 016

3 163

2 709

Handelsgödsel

2 601

2 537

2 436

2 397

2 275

2 686

Växtskyddsmedel

526

716

810

871

819

644

Veterinärkostnader

268

304

305

280

336

338

Djurfoder

9 716

9 713

9 629

9 890

9 407

8 148

- köpt från andra jordbruksföretag

1 100

1 379

1 345

1 420

1 134

934

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 189

5 335

5 254

5 159

5 248

4 371

- producerat och konsumerat inom företaget

3 428

2 999

3 030

3 311

3 024

2 843

Underhåll av maskiner och utrustning

3 464

3 238

3 364

3 181

3 357

2 746

Underhåll av byggnader

639

623

726

639

866

797

Jordbrukstjänster

952

1 006

1 068

1 095

1 103

1 900

Andra varor och tjänster

6 313

6 278

6 482

6 491

6 849

7 496

FISIM1

283

297

318

398

381

396

Total insatsförbrukning

30 902

31 312

31 532

31 368

31 480

30 795


1) FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured). Posten innehåller den del av kreditinstitutens produktion som skapas med hjälp av skillnaden mellan deras in- och utlåningsräntor. Jordbrukets del av FISIM beräknas av SCB.