Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902, korrigerad version 2009-12-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2003 - 2005 till 2005 års baspriser, milj. kr.

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2003 - 2008 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 683

1 534

1 742

1 514

2 080

1 906

Energi

3 922

3 812

3 645

3 339

3 584

3 207

- elektricitet

1 143

1 121

1 075

1 081

1 093

973

- andra bränslen och drivmedel

2 779

2 691

2 570

2 258

2 490

2 234

Handelsgödsel

2 714

2 321

2 095

2 044

2 175

1 604

Växtskyddsmedel

646

693

633

607

722

635

Veterinärkostnader

324

324

307

324

310

268

Djurfoder

7 513

7 732

7 586

7 477

7 478

6 934

- köpt från andra jordbruksföretag

835

939

1 077

1 111

1 317

1 016

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 308

4 007

3 552

3 485

3 268

3 130

- producerat och konsumerat inom företaget

2 371

2 785

2 957

2 881

2 893

2 788

Underhåll av maskiner och utrustning

2 553

2 407

2 225

2 117

2 408

2 181

Underhåll av byggnader

800

762

796

952

832

759

Jordbrukstjänster

1 954

2 194

2 488

2 371

2 441

2 191

Andra varor och tjänster

7 274

7 656

7 375

7 599

9 010

8 044

FISIM1

402

349

472

548

706

628

Total insatsförbrukning

29 786

29 784

29 363

28 892

31 746

28 357


1) FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured). Posten innehåller den del av kreditinstitutens produktion som skapas med hjälp av skillnaden mellan deras in- och utlåningsräntor. Jordbrukets del av FISIM beräknas av SCB.