Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902, korrigerad version 2009-12-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1997 - 2002, milj. kr.

5a. Economic results in the agricultural sector 1997 - 2002, million SEK.

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 100

18 409

17 244

18 288

18 925

18 333

Värdet av animalieproduktion

21 556

20 705

20 019

20 432

21 463

21 425

Intäkter från jordbrukstjänster

749

812

875

938

999

1 775

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 159

1 260

1 362

1 463

1 719

2 447

Totalt produktionsvärde

41 565

41 187

39 501

41 121

43 106

43 980

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

26 968

26 964

27 339

27 858

29 363

28 758

Förädlingsvärde brutto till baspris

14 597

14 222

12 161

13 262

13 743

15 222

- Kapitalförslitning

5 800

5 794

5 844

5 881

5 982

6 141

Förädlingsvärde netto till baspris

8 798

8 428

6 317

7 382

7 761

9 082

+ Övriga produktionssubventioner

2 957

3 254

3 502

3 421

3 916

4 098

Faktorinkomst

11 754

11 682

9 819

10 802

11 677

13 179

- Löner och kollektiva avgifter

1 792

2 135

1 790

1 841

1 978

2 825

Driftsöverskott netto

9 963

9 547

8 029

8 962

9 699

10 354

- Arrende- och hyreskostnader

1 163

1 204

1 233

1 259

1 385

1 899

- Nettoräntekostnader

1 931

2 610

2 335

2 342

2 320

2 635

Företagsinkomst

6 868

5 733

4 461

5 360

5 994

5 821