Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902 (korrigerad version 25 januari 2010)

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2003 - 2008, milj. kr.

5b. Economic results in the agricultural sector 2003 - 2008, million SEK.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 752

18 267

15 055

15 881

21 857

19 966

Värdet av animalieproduktion

21 077

21 354

20 308

20 701

20 332

23 501

Intäkter från jordbrukstjänster

1 875

2 148

2 488

2 434

2 500

2 702

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 274

2 371

2 992

3 637

3 710

3 860

Totalt produktionsvärde

43 977

44 139

40 843

42 654

48 399

50 029

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

28 294

29 367

29 364

29 331

33 416

35 750

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 682

14 772

11 479

13 323

14 983

14 279

- Kapitalförslitning

6 364

6 660

7 062

7 300

7 665

8 226

Förädlingsvärde netto till baspris

9 319

8 113

4 417

6 022

7 318

6 053

+ Övriga produktionssubventioner

3 810

3 686

8 357

8 545

9 002

9 354

Faktorinkomst

13 129

11 799

12 774

14 568

16 320

15 406

- Löner och kollektiva avgifter

2 883

2 934

2 459

2 432

2 455

2 478

Driftsöverskott netto

10 246

8 864

10 315

12 136

13 865

12 928

- Arrende- och hyreskostnader

1 996

2 005

1 815

1 761

1 950

2 003

- Nettoräntekostnader

2 512

2 119

2 065

2 316

2 547

2 447

Företagsinkomst

5 738

4 740

6 434

8 059

9 367

8 479