Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902 (korrigerad version 25 januari 2010)

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2003 - 2008 till baspriser, milj. kr.

1b. Output value in the agricultural sector 2003 - 2008 at basic prices, million SEK.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 484

7 051

4 220

4 183

9 000

6 241

- vete

3 294

3 025

1 974

2 078

4 179

2 860

- råg

162

170

100

121

246

204

- korn

2 205

2 220

1 230

1 016

2 747

1 849

- havre

1 541

1 302

699

714

1 340

1 012

- annan spannmål

282

334

214

239

461

283

Industrigrödor

1 735

1 919

1 536

1 328

1 444

1 421

- oljeväxter

419

653

425

516

714

812

- proteingrödor

174

223

89

82

113

62

- sockerbetor

1 134

1 029

1 005

707

600

535

- andra industrigrödor

8

14

17

24

18

12

Foderväxter

4 541

4 864

4 601

4 947

6 252

6 596

Köks- och plantskoleväxter

2 948

2 765

2 977

3 195

2 970

3 132

- färska grönsaker

1 405

1 362

1 485

1 753

1 580

1 461

- blommor och växter

1 542

1 403

1 492

1 442

1 389

1 671

Potatis

1 571

1 215

1 217

1 697

1 732

2 003

Frukt och bär

422

409

463

484

421

505

Andra växter och vegetabiliska produker

51

42

42

47

39

69

Vegetabilieproduktion

18 752

18 267

15 055

15 881

21 857

19 966

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 829

10 106

9 150

9 475

9 436

10 637

- nötkreatur

4 464

4 505

3 638

3 869

3 756

4 094

- svin

3 226

3 517

3 399

3 409

3 397

3 830

- hästar

510

487

472

469

461

461

- får och getter

177

170

155

174

177

190

- fjäderfä

947

899

909

930

1 016

1 345

- andra djur

505

527

577

625

629

717

Animaliska produkter

11 248

11 248

11 158

11 226

10 896

12 864

- mjölk

9 926

9 822

9 711

9 721

9 353

10 963

- ägg

833

885

878

928

999

1 354

- andra animaliska produkter

489

541

568

578

544

547

Animalieproduktion

21 077

21 354

20 308

20 701

20 332

23 501

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

39 828

39 620

35 363

36 583

42 189

43 467

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 875

2 148

2 488

2 434

2 500

2 702

Jordbrukets produktion

41 703

41 768

37 851

39 017

44 689

46 169

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 274

2 371

2 992

3 637

3 710

3 860

Jordbrukssektorns produktion

43 977

44 139

40 843

42 654

48 399

50 029