Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902 (korrigerad version 25 januari 2010)

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1997 - 2002 till 2005 års baspriser, milj. kr.

2a. Output value in the agricultural sector 1997 - 2002 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 591

3 797

3 607

4 280

4 080

4 160

- vete

1 674

1 560

1 265

1 913

1 872

1 674

- råg

116

120

97

151

146

106

- korn

1 478

1 090

1 276

1 142

1 150

1 275

- havre

1 078

825

855

937

780

977

- annan spannmål

243

201

113

135

129

127

Industrigrödor

1 676

1 582

1 745

1 557

1 484

1 633

- oljeväxter

273

265

402

264

213

324

- proteingrödor

145

110

101

87

98

110

- sockerbetor

1 240

1 188

1 227

1 192

1 168

1 185

- andra industrigrödor

18

19

15

14

6

15

Foderväxter

5 122

4 466

4 839

4 744

4 877

4 622

Köks- och plantskoleväxter

2 661

3 017

3 171

3 165

3 119

3 193

- färska grönsaker

1 217

1 539

1 295

1 321

1 285

1 440

- blommor och växter

1 444

1 478

1 875

1 845

1 835

1 753

Potatis

1 190

1 142

1 099

1 082

1 132

1 122

Frukt och bär

252

228

351

307

331

242

Andra växter och vegetabiliska produker

34

26

41

37

54

57

Vegetabilieproduktion

15 526

14 258

14 853

15 172

15 077

15 030

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 214

9 074

8 939

8 787

9 158

9 091

- nötkreatur

3 354

3 492

3 365

3 540

3 754

3 570

- svin

4 026

3 756

3 666

3 261

3 378

3 437

- hästar

555

569

558

547

552

530

- får och getter

90

103

124

139

130

130

- fjäderfä

745

742

808

852

897

940

- andra djur

444

412

418

448

447

484

Animaliska produkter

10 993

10 965

11 000

10 922

10 991

10 786

- mjölk

9 672

9 668

9 658

9 651

9 680

9 490

- ägg

795

822

809

789

771

738

- andra animaliska produkter

527

474

533

482

540

558

Animalieproduktion

20 207

20 039

19 939

19 709

20 148

19 877

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

35 733

34 298

34 792

34 881

35 225

34 906

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

952

1 006

1 068

1 095

1 103

1 900

Jordbrukets produktion

36 685

35 304

35 860

35 976

36 328

36 806

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 253

1 397

1 514

1 559

1 719

2 407

Jordbrukssektorns produktion

37 938

36 701

37 374

37 534

38 047

39 214