Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902 (korrigerad version 25 januari 2010)

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2003 - 2008 till 2005 års baspriser, milj. kr.

2b. Output value in the agricultural sector 2003 - 2008 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 361

4 435

4 220

3 134

3 917

3 939

- vete

1 946

2 003

1 974

1 565

1 794

1 610

- råg

102

117

100

100

110

138

- korn

1 166

1 278

1 230

762

1 140

1 182

- havre

990

828

699

506

655

802

- annan spannmål

157

207

214

192

209

195

Industrigrödor

1 559

1 663

1 536

1 815

1 728

1 703

- oljeväxter

266

462

425

646

641

719

- proteingrödor

106

119

89

61

53

39

- sockerbetor

1 174

1 067

1 005

1 098

1 021

932

- andra industrigrödor

14

15

17

10

13

13

Foderväxter

4 401

4 413

4 601

4 230

4 933

4 941

Köks- och plantskoleväxter

2 999

2 874

2 977

3 646

2 977

2 890

- färska grönsaker

1 389

1 433

1 485

2 029

1 429

1 088

- blommor och växter

1 611

1 441

1 492

1 617

1 548

1 801

Potatis

1 066

1 088

1 217

1 067

1 058

1 174

Frukt och bär

332

362

463

639

424

399

Andra växter och vegetabiliska produker

50

43

42

40

30

50

Vegetabilieproduktion

14 768

14 879

15 055

14 570

15 066

15 095

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 213

9 510

9 150

9 123

9 092

8 888

- nötkreatur

3 603

3 799

3 638

3 569

3 471

3 294

- svin

3 525

3 659

3 399

3 397

3 476

3 455

- hästar

510

487

472

469

461

461

- får och getter

141

132

155

171

173

168

- fjäderfä

911

866

909

947

959

970

- andra djur

523

567

577

569

553

540

Animaliska produkter

10 738

11 010

11 158

11 024

10 470

10 466

- mjölk

9 493

9 646

9 711

9 584

9 088

9 003

- ägg

730

816

878

865

849

939

- andra animaliska produkter

516

548

568

575

532

524

Animalieproduktion

19 951

20 520

20 308

20 148

19 562

19 354

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

34 719

35 399

35 363

34 718

34 628

34 449

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 954

2 194

2 488

2 362

2 362

2 410

Jordbrukets produktion

36 673

37 593

37 851

37 080

36 991

36 859

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 193

2 385

2 992

3 608

3 590

3 676

Jordbrukssektorns produktion

38 866

39 978

40 843

40 688

40 580

40 535