Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902 (korrigerad version 25 januari 2010)

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1997 - 2002 till baspriser, milj. kr.

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 1997 - 2002 at basic prices, million SEK.

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 436

1 513

1 696

1 628

1 654

1 641

Energi

2 956

2 980

2 965

3 253

3 457

3 118

- elektricitet

1 050

1 002

959

947

920

1 010

- andra bränslen och drivmedel

1 905

1 978

2 006

2 306

2 537

2 107

Handelsgödsel

2 083

2 025

1 822

1 856

2 094

2 328

Växtskyddsmedel

643

836

842

865

819

643

Veterinärkostnader

220

256

256

237

299

312

Djurfoder

10 018

9 793

9 550

9 785

9 920

8 451

- köpt från andra jordbruksföretag

1 169

1 367

1 266

1 373

1 185

994

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 516

5 292

4 947

4 990

5 485

4 652

- producerat och konsumerat inom företaget

3 333

3 134

3 337

3 421

3 250

2 805

Underhåll av maskiner och utrustning

2 435

2 328

2 517

2 461

2 688

2 360

Underhåll av byggnader

537

529

621

563

781

737

Jordbrukstjänster

749

812

875

938

999

1 775

Andra varor och tjänster

5 367

5 480

5 774

5 925

6 270

7 043

Total insatsförbrukning

26 968

26 964

27 339

27 858

29 363

28 758