Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902 (korrigerad version 25 januari 2010)

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2003 - 2008 till baspriser, milj. kr.

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2003 - 2008 at basic prices, million SEK.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 680

1 560

1 742

1 557

2 013

1 954

Energi

3 281

3 359

3 645

3 598

3 637

4 233

- elektricitet

1 160

1 140

1 075

1 238

1 224

1 363

- andra bränslen och drivmedel

2 121

2 220

2 570

2 360

2 413

2 870

Handelsgödsel

2 446

2 234

2 095

2 136

2 618

3 555

Växtskyddsmedel

646

699

633

605

746

761

Veterinärkostnader

310

320

307

330

331

358

Djurfoder

7 588

8 074

7 586

7 845

10 164

10 259

- köpt från andra jordbruksföretag

856

1 002

1 077

1 149

1 647

1 459

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 415

4 276

3 552

3 604

3 822

4 973

- producerat och konsumerat inom företaget

2 317

2 796

2 957

3 092

4 695

3 827

Underhåll av maskiner och utrustning

2 343

2 311

2 225

2 158

2 199

2 321

Underhåll av byggnader

756

739

796

701

733

776

Jordbrukstjänster

1875

2 148

2 488

2 434

2 500

2 702

Andra varor och tjänster

7 013

7 559

7 375

7 657

8 083

8 431

Total insatsförbrukning

28 294

29 367

29 364

29 331

33 416

35 750