Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902 (korrigerad version 25 januari 2010)

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2003 - 2008 till 2005 års baspriser, milj. kr.

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2003 - 2008 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 683

1 534

1 742

1 507

1 718

1 444

Energi

3 922

3 812

3 645

3 348

3 358

3 329

- elektricitet

1 143

1 121

1 075

1 081

1 076

1 069

- andra bränslen och drivmedel

2 779

2 691

2 570

2 267

2 282

2 259

Handelsgödsel

2 714

2 321

2 095

2 044

2 329

1 957

Växtskyddsmedel

646

693

633

607

692

581

Veterinärkostnader

324

324

307

324

314

308

Djurfoder

7 597

7 919

7 576

7 395

7 253

7 193

- köpt från andra jordbruksföretag

835

939

1 077

1 111

1 343

989

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 308

4 007

3 552

3 485

3 117

3 372

- producerat och konsumerat inom företaget

2 455

2 972

2 947

2 798

2 794

2 833

Underhåll av maskiner och utrustning

2 553

2 407

2 225

2 117

2 073

2 117

Underhåll av byggnader

800

762

796

667

653

665

Jordbrukstjänster

1 954

2 194

2 488

2 362

2 362

2 410

Andra varor och tjänster

7 274

7 656

7 375

7 597

7 820

8 029

Total insatsförbrukning

29 870

29 971

29 354

28 515

29 278

28 660